Op zoek naar onze natuur -  Bram van der Klundert (6 juni 2013 om 16:00)

Bram van de Klundert is thans directeur van het Waddenfonds. Voorheen werkte hij o.a. als programmamanager bij het Wereldnatuurfonds. In 2012 schreef hij het boek 'Expeditie Wildernis, ervaringen met het sublieme in de Nederlandse natuur'. In 2013 verschijnt zijn nieuwe boek 'Op zoek naar onze natuur'. Hierin onderzoekt hij wat onze veranderde verhouding met de natuur en kijk op natuur (urbanisatie, vervreemding) betekenen voor onze verhouding met de natuur en hoe we nieuwe perspectieven voor een betekenisvolle verhouding met de natuur kunnen ontwikkelen. Dat betekent een kritische blik op historisch gegroeide praktijken rond natuurbeheer, landschapsonderhoud en een analyse van aannames omtrent draagvlak, weerstand en dierenliefde en gezondheidsclaims. Tevens gaat Bram op zoek naar nieuwe perspectieven. In zijn lezing zal Bram hierin ook een spiegel voorhouden aan de PGO"s: wat betekenen de veranderingen en nieuwe perspectieven voor ons?
dummy