Search

Boerenzwaluw, grauwe gans, ijsvogel - foto's Jelger Herder

Sovon

Sovon

De vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland verricht vogelonderzoek ten behoeve van natuurbeleid, -beheer en kennisontwikkeling, en is uitgegroeid tot het landelijke kenniscentrum omtrent het voorkomen en de ontwikkeling van vogels in Nederland. Naast signalerend onderzoek via onze vogelmeetnetten voeren we ook verklarend onderzoek uit, vaak in samenwerking met andere instituten en instellingen.

Klik hier om naar de website van Sovon te gaan.

Copyright 2024 by DNN corp Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top