Hans Esselink Award

De Hans Esselink Award is een gezamenlijk initiatief van de partners in het Natuurplaza te Nijmegen: Stichting Bargerveen, SOVON Vogelonderzoek Nederland, RAVON, FLORON en de Zoogdiervereniging. Stichting Bargerveen is grotendeels gebaseerd op het gedachtegoed van Hans Esselink, directeur van de stichting tot zijn plotselinge overlijden in 2008. Het werk van Hans Esselink was gericht op het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis en de toepassing daarvan in het natuurbeheer. Hij was een belangrijke initiator van de samenwerking tussen gegevensbeherende organisaties en onderzoeksinstellingen die in het Natuurplaza gestalte heeft gekregen. De award wordt ten minste eens in de drie jaar toegekend.

Op het natuurplaza sympsoium van 6 maart 2014 is de Hans Esselink award voor de tweede keer uitgereikt, dit maal aan Gerard Müskens.

Tweede winnaar:Gerard Müskens

Gerard MüskensOp 6 maart 2014 heeft Gerard Müskens de tweede Hans Esselink Award voor zijn bijzondere inzet en creativiteit op het raakvlak van onderzoek en natuurbeheer ontvangen.

Jarenlang vernieuwend en altijd vanuit de veldwaarnemingen
Gerard Müskens krijgt de Hans Esselink Award uitgereikt voor al zijn werk in de afgelopen 40 jaar, zowel uitgevoerd in werktijd als in vrije tijd. Hij zet zich met hart en ziel in voor ecologisch onderzoek in Nederland en ver daar buiten. Zijn werkveld is daarbij breed; van weide-, akker- en roofvogels, ganzen, steen- en boommarters tot aan korenwolven toe. Zijn bijdrage aan onderzoek en natuurbehoud blijft vaak verborgen. Meestal presenteren leidinggevende collega onderzoekers van Alterra (voorheen RIN en IBN-DLO) de resultaten die zijn gebaseerd op Gerards’ mateloze inzet, zijn vasthoudendheid, creativiteit en eeuwige optimisme om ecosystemen te ontrafelen. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.500,- verbonden.

Eerste winnaar: Dr. Wilco Verberk

Wilco Verbeek met de eerste Hans Esselink Award - foto Harvey van Diek

Op 6 oktober heeft Dr. Wilco Verberk tijdens het symposium 'Natuurplaza opent de deuren voor natuurherstel' in Nijmegen de eerste Hans Esselink Award voor zijn bijzondere inzet en creativiteit op het raakvlak van onderzoek en natuurbeheer ontvangen.

Grensverleggend onderzoek
Dr Wilco Verberk krijgt de prijs voor zijn grensverleggende onderzoek naar de relatie tussen biologische eigenschappen van diersoorten en waar die soorten in het landschap voorkomen. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.500,- verbonden. Met zijn onderzoek aan waterfauna, wist hij de effecten van herstelmaatregelen op diersoorten in Nederlandse hoogvenen op een ecologische manier te verklaren. Met deze kennis kan de efficiëntie van nieuwe herstelprojecten sterk worden verhoogd. Op dit moment werkt Wilco Verberk als Marie-Curie Research Fellow aan de University of Plymouth, waar hij vernieuwend onderzoek uitvoert naar de rol van zuurstof voor karakteristieke diersoorten van stilstaande en stromende wateren.

dummy